Κανονισμοί Παγκύπριας Ολυμπιάδας ΠληροφορικήςΔικαίωμα Συμμετοχής

Γλώσσα Διαγωνισμού

Διαδικασία Επιλογής

Η διαδικασία επιλογής αποτελείται από τέσσερεις (4) φάσεις.

Ισοβαθμίες

Γλώσσες Προγραμματισμού

Σύστημα ΑξιολόγησηςΠρόγραμμα