Δικαίωμα Συμμετοχής

 • Όλοι οι μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, Δημόσια και Ιδιωτικά
 • Επιπλέον δικαίωμα συμμετοχής για διεκδίκηση θέσης στην ομάδα για την ΙΟΙ, έχουν και όσοι ήταν μαθητές τον Ιούνιο της προηγούμενης χρονιάς διεξαγωγής της ΙΟΙ και δεν είναι σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας επιλογής.
 • Είναι απαραίτητο να εγγραφείτε μέχρι την Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017 συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Γλώσσα Διαγωνισμού

 • Γλώσσα του διαγωνισμού είναι η ελληνική

Διαδικασία Επιλογής για ΙΟΙ και ΒΟΙ

Η διαδικασία επιλογής αποτελείται από τρεις (3) φάσεις.

 • Α φάση
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές.
  • Στην επόμενη φάση περνούν όσοι μαθητές συγκεντρώσουν το 50% της συνολικής βαθμολογίας.
  • Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την εξέταση της Α φάσης θα δίνονται 4 προκαταρκτικά προβλήματα, ένα εκ των οποίον θα υπάρχει και στην τελική εξέταση
 • Β φάση
  • Δικαίωμα συμμετοχής όσοι μαθητές πέτυχαν στην Α φάση.
 • Γ φάση
  • Σε αυτή τη φάση θα συμμετέχουν 8-15 μαθητές με τη ψηλότερη βαθμολογία της Β φάσης
  • Της Γ φάσης προηγείται εκπαιδευτικό camp
  • Οι τέσσερεις (4) μαθητές με τη ψηλότερη βαθμολογία θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στην ΙΟΙ.
 • Δ φάση
  • Συμμετέχουν οι μαθητές από τη Γ φάση οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, Δημόσια και Ιδιωτικά
  • Οι τέσσερεις (4) μαθητές με τη ψηλότερη βαθμολογία θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στην BΟΙ.

Διαδικασία Επιλογής για JΒΟΙ

Η διαδικασία επιλογής αποτελείται από δύο (2) φάσεις.

 • Α φάση (είναι η ίδια με αυτή της επιλογής για την ΙΟΙ και ΒΟΙ)
 • Β φάση
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι μαθητές πέτυχαν στην Α φάση και δεν έχουν γεννηθεί πριν από την 01 Ιανουαρίου 2002.
  • Οι τέσσερεις(4) μαθητές με τη ψηλότερη βαθμολογία θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στην JBOI

Ισοβαθμίες

 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη Γ φάση, που επηρεάζει τη σύσταση της ομάδας για την ΙΟΙ ή τη ΒΟΙ , πλεονέκτημα έχει ο μαθητής με τις περισσότερες ολοκληρωμένες (full) ασκήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη Β  φάση για την επιλογή της ομάδας JBOI
 • Αν εξακολουθούμε να έχουμε ισοβαθμία τότε θα διεξαχθεί επαναληπτική εξέταση για τους ισοβαθμούντες μαθητές.

Γλώσσες Προγραμματισμού

 • Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι ακόλουθες:
  • Pascal (fpc -dEVAL -XS -O2 –oD)
  • C (gcc -DEVAL -static -O2 –o)
  • C++ (g++ -DEVAL -static -O2 -std=c++11 –o)

Σύστημα Αξιολόγησης

 • Η αξιολόγηση των ασκήσεων γίνεται από το σύστημα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται στους παγκόσμιους διαγωνισμούς.
 • Το αποτέλεσμα που δίνει το σύστημα είναι τελεσίδικο.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη, επαναξιολογούνται όλες οι υπολοβολές.

Πρόγραμμα

 • Α γύρος: Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 η ώρα 10:00
  • Λευκωσία: Λύκειο Παλουριώτισσας
  • Λεμεσός: Λύκειο Πολεμιδιών
  • Λάρνακα – Αμμόχωστος: Λύκειο Αραδίππου
  • Πάφος: Λύκειο Κύκκου
 • Β γύρος: Σάββατο 8 Απριλίου 2017 η ώρα 10:00
  • O χώρος θα ανακοινωθεί
 • Γ γύρος: Θα ανακοινωθεί
 • Δ γύρος: Θα ανακοινωθεί
 • Β γύρος επιλογής JBOI: Σάββατο 13 Μαΐου 2017 η ώρα 10:00
  • Ο χώρος θα ανακοινωθεί

Χρήσιμες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό υπάρχουν επίσης και στο σύνδεσμο http://www.coinformatics.org/

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 22460680.